Algemene voorwaarden

Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de diensten en het bezoek van de website van Lovelyisa (hierna ook “ik” of “mijn”). Dit of toekomstig bezoek aan deze website en/of het gebruik van mijn diensten impliceert dat jij deze algemene voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.

Boekingen

Door de boeking te bevestigen via e-mail of telefoon ontstaat er een overeenkomst tussen mij en jou. Lovelyisa is 24/7 per e-mail bereikbaar en ik probeer je e-mail en berichtjes zo snel mogelijk te beantwoorden. Houd er wel rekening mee dat wanneer ik bezet ben het iets langer kan duren voordat ik kan reageren. Last minute boekingen zijn mogelijk, indien ik beschikbaar ben op dat moment. Bedenk wel dat ik tijd nodig heb om me klaar te maken, plus de eventuele reistijd.

Legale werkwijze

Lovelyisa is een volledig legaal high class escortbureau, dat alleen werkt binnen de grenzen van de wet. Het KvK-nummer en btw-nummer is op te vragen per e-mail, wegens privacy redenen.

Acceptatie/wijziging

Indien Lovelyisa niet aan jouw verwachtingen voldoet, qua persoonlijkheid of uiterlijk, is er binnen de eerste 10 minuten van een boeking in Nederland de mogelijkheid om het ongenoegen duidelijk te maken en de boeking te annuleren. In dat geval ben je verplicht de reiskosten te betalen en een vergoeding van € 350,-. Indien het boeking van meer dan een uur betreft dan wordt er bij annulering 75% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Na deze 10 minuten kan er niet meer geannuleerd worden en is er bij annulering van de boeking het volledige bedrag verschuldigd. 

Verplichting en aansprakelijkheid

Ik doe mijn uiterste best om de boeking een succes te laten zijn. Nu zijn wij er beide bij nodig om dit te kunnen laten werken en kan volledige tevredenheid alleen worden bereikt als we ons allebei hiervoor inzetten. Bij ontevredenheid ben ik niet aansprakelijk, tenzij ik mijn zorgplicht heb verwaarloosd. In alle gevallen is mijn aansprakelijkheid voor welke schade en kosten dan ook beperkt tot de vergoeding die we voor de diensten zijn overeengekomen.

Annuleringskosten

Er dient uiterlijk 1 uur voor de afspraak een wijziging, beëindiging of afzegging doorgegeven te worden. Er is in dat geval een annuleringsvergoeding van € 350,- verschuldigd. Dit omdat ik deze tijd voor jou reserveerde en geen andere boeking kon aangaan. Als ik een hotelkamer boekte voor onze afspraak en/of ik al op de bestemming van onze afspraak ben dan zijn deze gemaakte kosten voor jouw rekening. Binnen 1 uur voor aanvang van de afspraak of in het geval van ‘no show’, is het afgesproken tarief verschuldigd.

Internationale boekingen

Voor een boeking die buiten Nederland plaats zal vinden, geldt een minimaal tijdsbestek van 12 uur. Een internationale boeking dient minimaal 24 uur (Europa) tot 48 uur (wereldwijd) voorafgaande aan de afspraak kenbaar te worden gemaakt, i.v.m. de reistijd en voorbereiding. De reisbestemming zal beoordeeld worden op positief reisadvies en veiligheid van de bestemming. Vervolgens zal de boeking bevestigd worden. Om de internationale boeking definitief te maken wordt er verzocht om 50% van het boekingstarief en 100% van de reiskosten als aanbetaling over te maken via een bankoverschrijving. Bij het annuleren van de afspraak binnen 12 uur voor aanvang, wordt er € 350,- in rekening gebracht ter compensatie.

Tarieven en betalingen

De betaling vindt altijd plaats aan het begin van de boeking (vanaf 1 uur), dus wees hierop voorbereid. Er kan uiteraard contant betaald worden of per bankoverschrijving. De boeking kan ter plekke verlengd worden, door een extra betaling te doen aan het begin van de verlenging. Betaal je mij niet op tijd, dan heb ik recht op de wettelijke rente en alle incassokosten.

Overmacht

Ik ben nooit aansprakelijk voor externe gebeurtenissen die buiten mijn macht om gebeuren. Dergelijke omstandigheden zijn onder meer een reisverbod, overheidsmaatregelen, onbeschikbaarheid door ziekte van mijzelf of familieleden, pandemie of epidemie of maatregelen als gevolg daarvan die de uitvoering van mijn diensten belemmeren en extreme weersomstandigheden die mijn aankomst op de plaats bemoeilijken. In het geval dat er zich een dergelijke situatie voordoet, dan zal ik je zo zo spoedig mogelijk informeren. Indien mogelijk wordt een alternatief ter compensatie voorgesteld.  

Reismethoden

De reismethoden van Lovelyisa voor een internationale boeking zullen per situatie en in overleg worden bepaald. Voor bestemmingen waarbij de reistijd langer dan 4 uur per auto zou bedragen, wordt een sneltrein of vlucht vereist. Bij vluchten van 7 uur of langer, wordt een businessclass ticket vereist.

Privacy en discretie

Er worden nooit gegevens van klanten gedeeld. Betalingen met PIN worden afgeschreven vanaf andere naam dan Lovelyisa, vanwege privacy redenen.

Huisregels

Lovelyisa verzekert een zo mooi en verzorgd mogelijke uitstraling en verwacht van jou hetzelfde. Persoonlijke verzorging en hygiëne is hierin een voorwaarde. De ontmoeting zal plaatsvinden in een hotel met minimaal 3 sterren en een schone omgeving. Gezondheid en veiligheid staat voorop, waarbij er geen onveilige seks mogelijk is. Wanneer de afnemer hierop aandringt zal de boeking per direct gestaakt worden. Het zal ook een reden zijn om een eventuele vervolg boeking te weigeren. Wensen en grenzen dienen van beide kanten ten allen tijden gerespecteerd te worden.

Toepasselijk recht, geschillen

De opdracht valt onder het Nederlands recht, en alle contractuele of niet-contractuele verplichtingen en vorderingsrechten ontstaan uit, of in verband met de onderhavige opdracht, worden beheerst door dat recht.

Eventuele geschillen of vorderingen die uit, of in verband met deze overeenkomst, of de opdracht ontstaan zullen worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam.

error: Content is protected !!
× Chat with Isa